Spreuken.info

 


Home
Spreuken uit de bijbel
Bijbelse Citaten
Bijbelse Wijsheden
Bijbelse Gezegdes
Leuke spreuken 50 jaar
Spreuken over Geluk
Spreuken Vriendschap
Spreuken Gezondheid
Spreuken over Dieren
Grappige spreuken over geld
Grappige spreuken over vervoer
Engelse liefdes spreuken

 

Aangepast zoeken

 

  • Bijbelse spreekwoorden en gezegdes

Berouw komt na de zonde

Bij hoog en bij laag zweren

Aan Gods zegen is alles gelegen

Dat is nog van voor de zondvloed

Dat is de ware Jozef

Als de ware Adam komt, gaat Eva mee

Bij Jacobs stem horen geen Ezau's handen

Amen op iets zeggen of amen zeggen - Ja en amen zeggen

Vrolijkheid geneest je, neerslachtigheid verslind je krachten.

Bij hem is het Pasen en Pinksteren

Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen - Als Pasen op vrijdag valt

Het is niet goed een schuldige te bevoorrechten en een onschuldige zijn recht te onthouden.

 Een schuldige vrijspreken of een onschuldige veroordelen: van beide heeft de Heer een afschuw

Wie een vermaning aanvaardt wil iets leren, Maar iemand met  slinkse streken zal hij straffen

 Het begin van een ruzie is als een breuk in een dam: je moet ophouden met twisten, wil je niet overspoeld worden.

 Een verwijt maakt op een verstandige mens meer indruk dan wat honderd stokslagen uitrichten bij een dwaas

 Wie vriendschap wil bewaren, moet fouten vergeven, wie ze telkens ophaalt, jaagt zijn vrienden weg

 De honger laat een mens werken, want die moet hij zien te stillen.