Spreuken.info

 


Home
Spreuken uit de bijbel
Bijbelse Citaten
Bijbelse Wijsheden
Bijbelse Gezegdes
Leuke spreuken 50 jaar
Spreuken over Geluk
Spreuken Vriendschap
Spreuken Gezondheid
Spreuken over Dieren
Grappige spreuken over geld
Grappige spreuken over vervoer
Engelse liefdes spreuken

 

Aangepast zoeken

 

  • Bijbelse spreuken. gezegden, citaten en uitdrukkingen

De mens zoekt zijn weg, maar de Heer heeft hem bepaald.

 Een driftkop wekt woede op, wie geduldig is, brengt ruzie tot bedaren.

 Een schotel groente en liefde is beter dan een vetgemeste os en haat.

 Voor een ongelukkig mens is elke dag slecht, voor een blijmoedig mens is het elke dag feest.

 Een vrolijk hart doet het gezicht stralen, verdriet maakt iemand neerslachtig.

 Een verwaand iemand wil niet terechtgewezen worden, hij zal zich niet tot wijze mensen wenden

 Wie van de goede weg afwijkt, wordt zwaar gestraft, wie zich niet laat terechtwijzen, zal sterven.

 Offers van slechte mensen verafschuwt de Heer, maar het gebed van een eerlijk mens stelt hij op prijs.

 Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, harde woorden wakkeren woede aan.

Wie een arme onderdrukt, beledigt de Schepper, wie zorg heeft voor een arme, eert daarmee God.

 Wie mild is blijft gezond, maar afgunst vreet aan je.

 Een geduldig man geeft blijk van veel inzicht, een heetgebakerd iemand laat zien hoe dwaas hij is.

 Wie zijn medemensen minacht, maakt zich schuldig, wie medelijden heeft met armen, is gelukkig.

 De arme wordt zelfs door zijn buurman gehaat, maar de rijkaard heeft talloze vrienden.

 Een wijs man weet dat hij kwaad uit de weg moet gaan, een dwaas overschat zichzelf en waant zich ook nog veilig.

 Wie onervaren is, gelooft alles wat men zegt, wie schrander, is denkt zelf na.

 Ook onder het lachen kan je hart pijn doen en na vreugde blijft dan het verdriet over.

 Blijf bij dwazen vandaan, als je ooit een verstandig woord wilt horen.

 Wie erg met zichzelf is ingenomen, zoekt vergeefs naar wijsheid. Wie ervoor openstaat, ontdekt haar gemakkelijk.

 Een wijze vrouw bouwt aan haar huis, een dwaze vrouw breekt haar met eigen handen af.

 Wie terugdeinst voor straffen houd niet van zijn kind, maar wie het lief heeft, straft het, al is het jong.

 Verdriet drukt een mens terneer, een vriendelijk woord beurt hem op.

 Een dwaas laat zijn ergernis meteen merken, maar een verstandig iemand houdt zijn afkeer voor zich.

 Een dwaas gaat in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, maar de wijze luistert naar goede raad.