Spreuken.info

 


Home
Spreuken uit de bijbel
Bijbelse Citaten
Bijbelse Wijsheden
Bijbelse Gezegdes
Leuke spreuken 50 jaar
Spreuken over Geluk
Spreuken Vriendschap
Spreuken Gezondheid
Spreuken over Dieren
Grappige spreuken over geld
Grappige spreuken over vervoer
Engelse liefdes spreuken

 

Aangepast zoeken

 

  • Bijbelse wijsheden en informatie uit de Bijbel

Wie een vermaning aanvaardt, wil iets leren, maar wie elke terechtwijzing haat, is dom.

 Wie goed doet, doet zichzelf ook goed, wie wreed is, kwelt ook zichzelf.

 Luiheid maakt arm, ijver maakt rijk.

Wie oprecht is, roept zegen over zich af, wie slecht is, roept onheil over zich af.

 Aan goede mensen denkt men dankbaar terug, slechte mensen wil men zo snel mogelijk vergeten.

 Woorden van een rechtvaardige, zijn een bron van leven, de woorden van een slecht mens veroozaken ellende.

 Haat veroorzaakt ruzie, liefde dekt alle tekortkomingen toe.

 Van een goede daad wordt je beter, van een slechte daad slechter.

 Wie iemand heimelijk haat, is een huichelaar, wie iemand openlijk belastert, heeft geen verstand.

 Wijsheid verwerven :het isd zoveel beter dan goud.

Inzicht krijgen:het is ver te kiezen boven zilver.

 Een mens stelt zichzelf vele vragen, maar het antwoord dat hij vind, is van de Heer.

 De mens zoek zijn weg, maar de heer heeft hem bepaald.

Wie goed doet, doet ook zichzelf goed, wie wreed is kwelt ook zichzelf

 Wie een vermaning aanvaardt wil iets leren, maar wie elke terechtwijzing haat is dom.

 Een dwaas gaat in eigen ogen altijd de juiste weg, maar de wijze luistert naar goede raad.

 Een dwaas laat zijn ergernis meteen  merken, maar een verstandig iemand  houdt zijn afkeer voor zich

 De Heer is mijn herder mij onbreekt niks, Hij doet mij nederliggen in grazewijde.

een wijze vrouw bouwt aan haar huis, een dwaze vrouw breekt het met iegen handen

wie eerlijk leeft heeft ontzag voor de heer, wie het verkeerde pad kiest minacht hem

een dwaas straf zijn eigen hoogmoed af door loos gepraat, maar in het woord van een wijs man ligt zijn redding

Verdriet drukt een mens terneer, Een  vriendelijk woord beurt  hem op