Spreuken.info

 


Home
Spreuken uit de bijbel
Bijbelse Citaten
Bijbelse Wijsheden
Bijbelse Gezegdes
Leuke spreuken 50 jaar
Spreuken over Geluk
Spreuken Vriendschap
Spreuken Gezondheid
Spreuken over Dieren
Grappige spreuken over geld
Grappige spreuken over vervoer
Engelse liefdes spreuken

 

Aangepast zoeken

 

  • Mooie en wijze spreuken en gezegden uit de Bijbel

Een spreuk is een kernachtige uitspraak die een levenswijsheid of een vermaning inhoudt, vooral met een zedelijke of godsdiensdige strekking

 Als een vorst naar leugens luistert, worden zijn dienaren onbetrouwbaar

 Wie een ander vleit, zet hem een val

 Wie alleen op zichzelf vertrouwt, is een dwaas

Wie zich door wijshied laat leiden, ontkomt aan elk gevaar.

 Wie een ander terechtwijst, zal meer erkennig vinden dan iemand die anderen naar de mond praat.

 Wie nooit fouten wil toegeven, hem worden ze aangerekend, maar wie ze erkend en vermijdt, hem worden ze vergeven.

 Het verwijt van een vriend is toch oprecht gemeend, je vijand is vaak al te gul met zijn lof

 Je hebt meer aan iemand die je openlijk terechtwijst, dan aan iemand die zwijgt uit liefde.

 Geef een dwaas geen dom antwoord, anders is er geen verschil tussen jou en hem!

 Met geduld kan men zelfs een tiran overreden; zachte woorden breken de hardste tegenstand

 Verspil je woorden niet aan een dwaas, want hij waardeert toch niet wat je zegt.

 Leer een kind van jongs af aan de juiste weg te volgen; ook als hij ouder wordt , zal hij er dan niet van afwijken.

 Een goede naam gaat boven rijkdom, waardering boven zilver en goud

 Iemand die verwaand en hoogmoedig is, spot met alles; hij handelt met grote zelfoverschatting

 Eerlijk en rechtvaardig zijn, dat is de Heer aangenamer dan een offer.

 De Heer heeft de mens het geweten als een licht gegeven: het schijnt in de donkerste hoeken van zijn hart

 Gestolen brood smaakt eerst zeer goed, maar later is het als zand tussen de tanden.

 Goede raad ligt op de bodem van een mensenhart, als water in een diepe put, wie inzicht heeft weet eruit te putten.

 Wie de armen helpt, leent uit aan de Heer: de Heer zal hem rijkelijk belonen.

Geschenken openen deuren, ze gevenje toegang tot mensen van aanzien.

 Lasterpraat slikt men als zoete koek, het raakt immers de donkerste hoeken van ons hart.

 Een dwaas stelt geen prijs op inzicht; hij wil alleen maar zijn mening kwijt.